Radno vreme:

06:30 - 21:00

Brojanje-kalorija---Workout-Team

Brojanje kalorija

Brojanje kalorija je najčešća metoda kontrole dnevnog unosa hrane. Pre nego što počneš da okrećeš artikal u prodavnici na zadnju stranu, pročitaj u nastavku teksta neke bitne činjenice. Kalorija predstavlja količinu energije potrebnu za povećanje temperature 1 kilograma vode za 1 stepen celzijusa. Ovo iznosi približno 4.186,8 J. Predstavlja se simbolom kcal ili Cal. Energija …

Read more Brojanje kalorija