Radno vreme:

06:30 - 21:00

Uloge-vode---Workout-Team

Uloga vode

Od vremena kada su drevne vrste napustile okeane da bi živele na kopnu, jedan od ključnih faktora za preživljavanje bilo je sprečavanje dehidratacije. Jednostavno, voda je neophodna da bi organizam funkcionisao. Bez vode, možeš da preživiš samo par dana. Ako su ranije ljudi tragali i borili se za izvore vode da bi preživeli, zašto ti sebi dozvoljavaš da prođe ceo dan da ne popiješ ni čašu? Imaš česmu i prodavnice na sve strane. Posledice dehidratacije j važne uloge u organizmu:

  • Voda je gradivan materijal – 55% ljudskog tela
  • Voda je rastvarač, medium reakcije, reaktant i reakcioni proizvod
  • Voda je nosač
  • Voda je termoregulator
  • Voda je lubrikant i apsorber udara

Vodeni-čova - Workout Team

1. Voda je gradivan materijal

Prisutna u svakoj ćeliji našeg tela, raličitim tkivima i uopšte svim delovima, prvenstveno ima ulogu gradivnog materijala. Ova primarna funkcija vodi ka nutricionističkim preporukama, jer potražnja vode je velika tokom perioda rasta tela.

 

Voda - Workout Team

2. Voda je rastvarač, medium reakcije, reaktant i reakcioni proizvod

Voda ima jedinstvena svojstva: odličan je rastvarač za jonska jedinjenja i supstance poput glukoze i amino kiseline. Kao makronutrijent uključena je u sve hidrolitičke reakcije, npr. u hidrolizi drugih makronutrijenata (proteina, ugljenih hidrata, lipida itd.). Takođe je proizvodi oksidativni metabolizam supstrata u telu koji sadrže vodonik. Teorijski se endogeno proizvodi za 1g glukoze, palminske kiseline i proteina (albumina), 0.6, 1.12 i 0.37ml vode, respektivno, ili za 100kcal energije, 15, 13 i 9 ml vode.

 

ruka - Workout Team

3. Voda je nosač

Neophodna je za ćelijsku homeostazu, jer transportuje hranljive materije do ćelije i odvodi otpadnu materiju iz nje. Medijum je u kome svi transportni sistemi funkcionišu, dozvoljavajući razmenu između ćelija, intersticijalnih fluida i kapilara. Voda održava vaskularnu zapreminu i dozvoljava cirkulaciju krvi, što je neophodno za funkcionisanje svih organa i tkiva tela. Stoga efikasnost rada kardiovaskularnog i respriratornog sistema, digestivnog trakta, reproduktivnog sistema, bubrega i jetre, mozga i perifernog nervnog sistema, zavisnosi od stepena hidratacije.

 

4. Voda je termoregulator

Voda ima visok toplotni kapacitet, što doprinosi ograničenoj promeni telesne temperature u hladnom ili toplom okruženju. Dozvoljava rasipanje toplote iz tela čak i kada je temperatura ambijenta viša od telesne temperature. Kada je znojenje izazvano, isparavanje vode sa površine kože je vrlo efikasan način da se prenese toplota.

 

5.Voda je lubrikant i apsorber udara

Voda, u kombinaciji sa viskoznim molekulima, formira mazivo (lubrikant) za zglobove; pljuvačku, želudačnu i crevnu sluz u digestivnom traktu; sluz u vazdušnim putevima respiratornog sistema i sluz u genitalno-urinarnom traktu.

Održavajući oblik ćelije, voda igra ulogu absorbera udara, tokom šetanja ili trčanja. Ova funkcija je važna za mozak i kičmenu moždinu, i naročito je važna za fetus, koga štiti vodeni jastuk.